VITA = život, způsob života, zdraví, vitalita

Tak bych i já chtěl přispět ke zlepšení Vašeho života pomocí:

Fyzioterapie

Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu.

Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým „nástrojem“ je terapeutova ruka, která nám dává mnoho okem nespatřitelných, a přesto nepostradatelných informací dokreslujících celkový obraz pacientova problému. Hmatem zjišťujeme nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na reflexní změny daných míšních segmentů atd.

Základními složkami fyzioterapie je složka:

Diagnostická, zabývající se zhodnocováním funkčních změn pohybového systému

Terapeutická, zahrnující snahu o cílenou nápravu daných změn.

Slovo fyzioterapie pochází z řeckého physis (příroda) a therapeia (léčení) je léčba využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví.

Trpíte bolestí zad nebo hlavy? Problémy s páteří?

Aplikovat masáže nebo se někoho dotýkat za účelem zmírnění bolesti je jedním ze základních lidských instinktů. Už Hippokrates tvrdil, že všichni lékaři by se masáže měli naučit používat, neboť dokáží probudit hluboké uvolnění, zmírňují duševní a fyzickou únavu, odstraňují bolestivé píchání ve svalech i napětí a pomáhají od bolesti zad.
Masáže předcházejí i civilizačním chorobám, dá se jimi uvolnit stres a masírování samotné je velice příjemná relaxační záležitost. Kromě masáží nabízí Studio Verdunská také přístrojovou lymfodrenáž a rašelinové zábaly, které jsou samostatnou léčebnou metodou, ale ve spojení s masážemi se velmi urychluje proces léčby.

Další služby

  • Výživa racionální
  • Výživa těhotných
  • Výživa dětí
  • Výživa v nemoci
  • Výživa sportovců
  • Antropologické vyšetření
  • Bioimpendanční měření na přístroji Inbody 370 S
  • Vyšetření cév, pulsu, autonomního nervového systému, imunity, fyzického a psychického stresu na přístroji Maxpulse
Nabídka masáží: